Ons verhaal

Al enkele jaren maakten we plannen om een vakantiehuis uit te baten. Een vakantiehuis dat rolstoeltoegankelijk, kindvriendelijk en vooral gezellig is, was wat we zochten. Mijn man Henk is zelf roltoelgebonden, zijn ervaringen om de vakantiewoning roltoeltoegankelijk te maken was voor ons zeker een meerwaarde. Mits we zelf nog een zoontje van 8 jaar hebben vonden we de locatie ook heel belangrijk.

Na een korte zoektocht vielen we op het pand Huize Pervijze. Het was liefde op het eerste gezicht. Huize Pervijze is een huis met een verhaal. Ons vakantiehuis draagt een hele geschiedenis met zich mee. In de eerste wereldoorlog werd het volledig platgebombardeerd. Talrijke restanten hiervan en bezienswaardigheden kleuren de omgeving van ons vakantiehuis.

Geniet mee van de historie van Huize Pervijze

Huize Pervijze historie

Dit pand op de hoek van Pervijzestraat en Veurnestraat werd opgetrokken waarschijnlijk kort na 1840 door Jan Baptist Michiels die in dat jaar gehuwd was en te Pervijze kwam wonen. Maar eerst gaan we verder terug in de tijd om de dorpskern van Pervijze wat te schetsen.

De vroegste kaart van de dorpskern van Pervijze dateert van 1658 en daarop is te zien dat er nog geen sprake was van de Veurnestraat. Er was de Pervijzestraat en de Molenstraat. Tussen de Molenstraat en het dorp stonden slechts een paar huizen en zeker nog geen waar later de hoek zou komen met de Veurnestraat.

In 1771 was er nog steeds geen Veurnestraat te bespeuren, slechts in de jaren 1780 kwam daar verandering in toen een nieuwe straat werd aangelegd tussen Veurne en Pervijze. De vroegere verbinding tussen Veurne en Pervijze was een straat met veel bochten en de nieuwe straat werd er één met zoveel als mogelijk rechte stukken. De Veurnestraat zoals die nu nog bestaat was een feit. De gronden langs de Veurnestraat, kant waar later het Paradijs kwam, waren allemaal eigendom van een grootgrondbezitter van Pervijze. Waarschijnlijk slechts omstreeks 1840 werd het stuk op de hoek verkocht aan de hierboven genoemde Jan Baptist Michiels.

In 1857 is er voor het eerst sprake van de herberg ‘In het Paradijs’, misschien was die er al eerder maar daar zijn (nog) geen bewijzen van gevonden. Jan Baptist Michiels bleef eigenaar tot zijn overlijden in 1882. Hij overleed toen in Zarren en het is dus niet zeker of de herberg en bijhorende handel in zaden en granen reeds eerder werd uitgebaat door zijn zoon Hendrik Michiels. Na het overlijden van Jan Baptist erfden zijn kinderen alles en ‘In het Paradijs’ werd verder uitgebaat door Hendrik. Deze was herbergier en net als zijn vader koopman in granen. Hij specialiseerde zich in de verkoop van Engels zaaigraan.
Hij bleef eigenaar van het hoekpand tot 1908 maar vanaf 1896 baatte hij het niet langer zelf uit maar gebeurde dit door Hendrik Rabaey, dit zal op huurbasis geweest zijn. Hendrik Rabaey veranderde de opschriften op de gevel zodat het duidelijk was dat hij de nieuwe uitbater was. Deze opschriften zijn op verschillende foto’s al of niet duidelijk te zien. Zoals gezegd bleef Hendrik Michiels eigenaar tot 1908, toen ging het hoekpand met o.a. de herberg via gift over naar zijn zoon Joseph Michiels. Daarvan bestaat de notariële akte nog. In 1913 gaan Joseph Michiels en zijn zuster Maria opnieuw naar de notaris, ditmaal voor een regeling van een uitgangweg in de buurt van de herberg. Hendrik Rabaey is nog altijd huurder van het pand. Dan komt de oorlog eraan en Pervijze zal gedurende vier jaar veranderen van een klein gezellig dorp naar één ruïne, de evolutie van ‘In het Paradijs’ is op de verschillende foto’s te volgen.

Huize Pervijze tijdens de eerste en tweede wereldoorlog

1914 / 1918

Pervijze lag vanaf oktober 1914 gedurende de rest van de Eerste Wereldoorlog in de frontlinie en werd helemaal verwoest. Alsook ons huis aan de rechterkant. De oorlog duurde van 4 augustus 1914 tot 11 november 1918 

1915 / 1918

Toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak had niemand in Pervijze kunnen vermoeden dat de tol zó zwaar zou worden. In de eerste plaats werden meer dan honderd jongemannen tijdens de duur van de oorlog gemobiliseerd of namen ze vrijwillig dienst. Verschillende onder hen zouden sneuvelen op het veld van eer.

1916 / 1919

In de tweede plaats werd Pervijze volledig met de grond gelijkgemaakt. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd de herberg ‘Het Paradijs’ zwaar beschadigd. Zo werd de bevolking genoodzaakt elders een onderkomen te zoeken tijdens de duur van de oorlog. De meesten kwamen in Frankrijk terecht.

1917 / 1919

Verschillende burgers vielen eveneens als slachtoffer van de oorlog doordat ze niet tijdig konden of wilden vluchten uit het frontgebied dat Pervijze geworden was. Ter illustratie hiervan : op 1 december 1915 verbleven er nog 48 burgers te Pervijze dat ondertussen al meer dan een jaar onder vuur lag!

1918/ 1919

Een tijdelijk smalspoor van tijdens de oorlog. Werd gebruikt voor aanvoer van goederen en na de oorlog bij de opruiming van puin.

1919 / 1920

Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt de Pervijzestraat zwaar beschadigd. Op vandaag wordt de Pervijzestraat dan ook bepaald door een aaneengesloten bebouwing van arbeiders- en burgerhuizen uit de wederopbouwperiode in 1920.

1939 /1945

Tweede wereldoorlog. Doortocht Duitse krijgsgevangenen in Pervijze. Op 7 september 1944 wordt Pervijze bevrijd door de Canadese “12de Manitoba Dragoons”.

2020 / 2021

Anno 2020 is dit hoekpand een vakantiewoning ‘Huize Pervijze’. Na wat opzoekingen zou dit pand geklasseerd zijn als Onroerend Erfgoed.

– Herman Declerck